Sau đây là một số tin nhắn phản hồi từ phía khách hàng mà shop nhận được

phản hồi váy bầu

feedback đầm bầu

2c4131.png
3.png
4.png
6.png
8.png
9.png
10.png
11.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20-1.png
20-2.png
15740992_199582523838356_1813557276413656209_n.png
IMG_1338-577x1024.png
IMG_1351-577x1024.png
IMG_1352-577x1024.png
IMG_1353-577x1024.png
IMG_1356-577x1024.png
IMG_1358-577x1024.png
IMG_1359-577x1024.png
IMG_1360-577x1024.png
IMG_1369.png
z553975236169_e3f8da0c1bb01fd294bffa1cefb2e00f.png
z555975227567_e770520863671ac29c1c1d15531947b3.png

Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã tin tưởng ủng hộ shop!